کمپ نجومی

 

کمپ نجومی چیست؟

در دوره های عادی نجوم، مباحث نجوم به صورت پیوسته و مطالب آموزشی هر جلسه، تکمیل کننده ی جلسه قبل است. اما در کمپ های نجوم هر جلسه به یک موضوع خاص اختصاص داده می شود.

هم چنین در دوره های عادی معمولا در طی یک هفته دو تا سه روز کلاس  برگزار می شود ولی دوره های کمپ نجومی، معمولا یک جلسه در هفته آموزش داده می شود.

کمپ نجومی به چه کسانی پیشنهاد می شود؟

برای کسانی که مشغله کاری یا محدودیت زمانی دارند و نمی توانند به صورت مستمر و هفتگی در دوره های عادی شرکت کنند، دوره های کمپ نجومی پیشنهاد می شود تا حلقه ی اتصال علاقه مند به دنیا ی شگفت انگیز نجوم برقرار باشد. در هر جلسه موضوعی خاص ، به صورت جز به جز مورد بررسی قرار می گیرد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه