روزی از جنس فضا و فضانوردی

سه شنبه ۴ اسفند میزبان جناب آقای محمد رضا رضائی مدرس و مولف علوم فضایی در نجف آباد بودیم. ایشان طی برنامه ایی به دعوت خانه نجوم صبح در دانشگاه پیام نور طی سخنرانی دو ساعته به موضوع کاشفان فضایی، معماهای فضایی پرداختند. در بعد ازظهر هم آقای رضایی میهمان …

ادامه متن »