گزارشات

گزارش رصد هلال صبحگاهی ربیع الاول و شامگاهی ربیع الثانی ۱۴۳۷

دو گزارش رصد هلال که توسط گروه رویت هلال خانه نجوم انجام گرفته را از لینک زیر مشاهده نمایید. گزارش هلال صبحگاهی ربیع الاول ۱۴۳۷ گزارش هلال شامگاهی ربیع الثانی۱۴۳۷ در گزارشات هلال صبحگاهی گزارش خانه نجوم شماره ۴ و در گزارشات هلال شامگاهی گزارش خانه نجوم شماره ۱۲و۱۳ می …

ادامه متن »