تصاویر تلسکوپ فضایی هابل

پژواک نور از ستاره ی V838 تکشاخ

این تصاویر متوالی از دوربین پیشرفته تلسکوپ فضایی هابل ناسا، برای بررسی و نمایش طنین و پژواک نور از طریق فضا به علت انفجار مهیب یک ستاره‌ی غیرمعمول در ژانویه ۲۰۰۲ رخ‌داده است. یک انفجار نور در ستاره ای عجیب‌وغریب که به‌طور یکسان در فضا پخش و بازتاب آن اطراف …

ادامه متن »