اجرای آسمان نما

مدرسه دخترانه متوسطه دوره اول امام حسین (ع) و آسمان نما خانه نجوم

۲۷ بهمن ماه خانه نجوم میزبان دانش آموزان کلاس ۹ مدرسه امام حسین (ع) بود. دانش آموزان کلاس ۹ در ۳ سانس از گنبد بادی آسمان نما بازدید کرده و اطلاعات نجومی مربوط به کلاس ۹ را دریافت کردند.

ادامه متن »