گزارش مدارس

بازدید مهد کودک باران از آسمان نمای خانه نجوم

در تاریخ ۷ بهمن ماه به درخواست مدیر محترم مهد باران خانم قادری، گل های نو شکفته این مهد از آسمان نما دیدار کردند. برنامه در قالب بازدید ۳۰ دقیقه ای در زیر گنبد آسمان نما و بمنظور آشنایی عزیزان با علم زیبای نجوم برگزار گردید.

ادامه متن »