سانس خانوادگی

آسمان نما خانوادگی میزبان خانواده بزرگوار پیرمرادیان

آسمان نما نه فقط مختص مدارس بلکه برای هر غشری مناسب است. سانس های خانوادگی فرصتی مناسب برای حضور خانواده کنار هم زیر گنبد آسمان است. هم دیدارها تازه می گردد و هم لذت از آسمان کنار خانواده دو چندان می شود.

ادامه متن »