نظر کاربران درباره ما

مهم ترین گزینه، مخاطبینی هستند که درباره ما سخن گفتند و به ما لطف کردند، پس بدون مقدمه نظر دوستان درباره خانه نجوم و آسمان نمای دیجیتال را به زبان خودشان بیان می کنیم:

 

۱- نظر خانم کاظمی معلم کلاس دوم (آذر ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۲- نظر خانم کبیرزاده معلم کلاس سوم (آذر ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۳- نظر خانم جمشیدی معلم کلاس سوم (آذر ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۴- نظر آقای افشاری (اردیبهشت ۹۵)
درباره برنامه عمومی رصد گذر عطارد

 

۵- نظر دکتر نوروزی (دی ۹۵)

درباره خانه نجوم

 

۶- نظر خانم رجایی معاون پرورشی مدرسه صفا ۱ (دی ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۷- نظر خانم کاظمی از پیش دبستانی علم الهدی (دی ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۸- نظر خانم باستانی از پیش دبستانی شهر کودک (زمستان ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۹- نظر خانم مسعودی از پیش دبستانی پانیذ (دی ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۱۰- نظر خانم مقدسی از مهد عطر یاس (دی ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۱۱- نظر خانم هادی از پیش دبستانی غیردولتی سلام (دی ۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۱۲- نظر خانم شمشیرگران از پیش مربیان نجوم استان اصفهان (سال ۱۳۹۶)
درباره خانه نجوم

 

۱۳- نظر خانم کبیریان از دبیرستان شهید پزشکی (۱۳۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۱۴- بازدید مدارس (۱۳۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال

 

۱۵- بازدید مدارس (۱۳۹۵)
درباره آسمان نمای دیجیتال